Yachtskipper af trejde grad

Vælg ugekursus eller to weekender

I takt med at bådene bliver større, drømmen om langturen mere realistisk og ønsket om at tilegne sig kundskaber på et højere niveau, er uddannelsen som Yachtskipper 3 det næste trin på stigen.

Uddannelsen er indført som et krav for førere af lystfartøjer over 15 meter op til 24 meter og giver ret til at være fører af lystfartøjer i nordeuropæisk fart samt sejle som styrmand på alle have.

Da uddannelsen tager sigte på et mere professionelt forhold til sejladsen er kravene til deltagernes kunnen og engagement tilsvarende høje.

Hvad omfatter undervisningen?

Kurset er tilrettelagt over en uge fra mandag til fredag. Vi tilbyder desuden en ekstra weekend til repetition og afholdelse af eksamen.

Indholdet til prøven til Yachtskipper af Tredie Grad omfatter al den terrestriske navigation, d.v.s. al navigation uden brug af sekstant og observation af himmellegemer. Desuden søvejsreglerne, søret, sømandsskab og søsikkerhed, vagthold og meterologi.

I undervisningen til Yachtskipper 3 lægger vi op til, at hver enkelt udformer et lille projekt, som tager udgangspunkt i forberedelse af en sørejse med en udvalgt båd. I projektet indgår navigationsudstyr ombord, al sikkerhedsudstyr, en præsentation af en tænkt sejlads med eksempler på navigation, som indeholder strømtrekant konstruktioner, forskellige former for pejlinger, waypoints m.m. Der indgår principper for stabilitet, meteorologiske forhold, evt. bådens registrering og andre elementer under søret.

Det viser sig, at deltagerne på kurset har stor nytte af deres Yachtskipper 3 projekt som en slags manual til deres nye større fartøj. Da projektet indeholder alle de vigtigste elementer til prøven, giver det også stor sikkerhed ved eksamen.

Eksamen

Eksamen til Yachtskipper af Tredje Grad er udformet som et “operativt interview” af ca. 45 min. varighed. Som udgangspunkt for interviewet kan tages en sejlads fra A til B med diverse spørgsmål i sejladsplanlægning, navigation, meterologi m.m.

Der er skriftlig prøve i emnerne sikkerhed, vagttjeneste søvejsregler, herunder lanterner og dagsignaler for skibe, vigeregler, sømærker, tåge – og manøvresignaler samt brovagthold.

Pensum

Ellers er indholdet af uddannelsen og pensum beskrevet i  navigationsskolen Simacs´uddannelsesplan under fritidssejler. 

Kommende kurser

Y3 kursus:

Pris: 6300 kr. og prøveafgift: 925 kr. 

3. – 7. oktober 2022 samt repetition og eksamen d. 22. – 23. oktober 2022

 

Kan jeg overnatte i Svendborg?

For de deltagere, der gerne vil overnatte i Svendborg, kan vi tilbyde overnatning på vores to sejlbåde. Vi har to 41 fods Beneteau sejlbåde. Der er 4 kahytter med lukket dør, varme og toilet på hver båd. Bådene ligger ved Maritimt Centers bro ved Ærøfærgen. Ellers deler vi gård med Hotel Ærø.

Øvrige sejlerkurser