Yachtskipper af trejde grad

Tag din Yachtskipper 3 på to intensive weekender

I takt med at bådene bliver større, drømmen om langturen mere realistisk og ønsket om at tilegne sig kundskaber på et højere niveau, er uddannelsen som Yachtskipper 3 det næste trin på stigen.

Uddannelsen er indført som et krav for førere af lystfartøjer over 15 meter op til 24 meter og giver ret til at være fører af lystfartøjer i nordeuropæisk fart samt sejle som styrmand på alle have.

Da uddannelsen tager sigte på et mere professionelt forhold til sejladsen er kravene til deltagernes kunnen og engagement tilsvarende høje.

Hvad omfatter undervisningen?

Indholdet til prøven til Yachtskipper af Tredie Grad omfatter al den terrestriske navigation, d.v.s. al navigation uden brug af sekstant og observation af himmellegemer. Desuden søvejsreglerne, søret, sømandsskab og søsikkerhed, vagthold og meterologi.

I undervisningen til Yachtskipper 3 udformer kursisten et sejladsplanlægningsprojekt, som tager udgangspunkt i forberedelse af en sørejse med en udvalgt båd. I projektet indgår navigationsudstyr ombord, al sikkerhedsudstyr, en præsentation af en tænkt sejlads med eksempler på navigation, som indeholder strømtrekant konstruktioner, forskellige former for pejlinger, waypoints m.m. Der indgår principper for stabilitet, meteorologiske forhold, evt. bådens registrering og andre elementer under søret.

Det viser sig, at deltagerne på kurset har stor nytte af deres Yachtskipper 3 projekt som en slags manual til deres nye større fartøj. Da projektet indeholder alle de vigtigste elementer til prøven, giver det også stor sikkerhed ved eksamen.

Eksamen

Eksamen til Yachtskipper af Tredje Grad er udformet som et “operativt interview” af ca. 45 min. varighed. Som udgangspunkt for interviewet kan tages en sejlads fra A til B med diverse spørgsmål i sejladsplanlægning, navigation, meterologi m.m.

Der er skriftlig prøve i emnerne sikkerhed, vagttjeneste søvejsregler, herunder lanterner og dagsignaler for skibe, vigeregler, sømærker, tåge – og manøvresignaler samt brovagthold.

Pensum

Ellers er indholdet af uddannelsen og pensum beskrevet i  Dansk Sejlunions studiehåndbog for Yachtskipper-uddannelserne. 

Kommende kurser

Y3 kursus:

Pris: kr 6.395 kr. incl moms. Prøveafgift: 925 kr. 

Y3 Kursus 1:   7-9. april og 28-30. april 2023 inkl søsikkerhedskursus, repitition og eksamen

Y3 Kursus 2:  12-14. maj og 2-4. juni  inkl. søsikkerhed, repitition og eksamen

Y3 Kursus 3: 6-8. oktober og 27-29. oktober 2023 inkl søsikkerhed, repetition og eksamen

Y3 Kursus 4 : 3-5. november og 24-26. november 2023 inkl. søsikkerhed, repitition og eksamen

Vi tilbyder også kurser for grupper på andre tidspunkter. Kontakt os for nærmere aftale.

 

Kan jeg overnatte i Svendborg?

For de deltagere, der gerne vil overnatte i Svendborg, kan vi tilbyde overnatning på vores sejlbåde, når de ikke anvendes til andre kurser. Vi har to 41 fods Beneteau sejlbåde. Der er 4 kahytter med lukket dør, varme og toilet på hver båd. Bådene ligger ved Maritimt Centers bro ved Ærøfærgen. Ellers deler vi gård med Hotel Ærø.

Øvrige sejlerkurser