Speedbådsbevis

Det grønne bevis

Svendborg Sejlerskole tilbyder igen i år intensive kurser til ‘Det grønne Bevis’ / Speedbådsbevis. En weekend med afsluttende prøve om søndagen.

Speedbåds certifikatet er en obligatorisk prøve for sejlads i hurtigtgående motorbåde.. Har du Duelighedsprøve er det dog tilstrækkeligt.

Som du måske har observeret, er der skoler, som tilbyder kurset på væsentlig kortere tid, idet de har valgt at følge Søfartsstyrelsens absolutte mindstekrav til indholdet i undervisningen.

Det kan betyde, at deltagerne bliver sendt ud at sejle uden at have set et søkort eller er bekendt med sømærker. Det betyder bl.a. at man ikke kan vurdere afstande i søkortet, som er angivet i sømil. Da der heller ikke er krav om kendskab til sømærker og deres signaturer i søkortet, vurderer vi, at det er for usikkert et grundlag til at begive sig til søs med høj fart og stor motorkraft.

Derfor vil vi gerne fastholde, at vi bruger to dage på kursus, før vi sender vore deltagere ud i høj fart med et speedbådskort.

Du kan selv undersøge om der kræves speedbådsbevis til din båd ved at anvende formlen. (Længde² + 3 meter) x 1,36.

Resultatet angiver den tilladte motorydelse i HK.
Eks.: For en båd med en længde på 5 m.
5 x 5 = 25 + 3 = 28 x 1,36 = 38,08
Det betyder, at motorkraft over 38 hk kræver speedbådscertifikat.

Hvad omfatter undervisningen?

  • Manøvrering: Tillægning ved kaj, knob og stik, mand-overbord-manøvre.
  • Søvejsregler: Regler for sejlads, vigeregler, lanterner, bekendtgørelser.
  • Navigation: Sømærker, søkortets indhold og brug, kurssætning, pejlinger.
  • Søsikkerhed: Brand, redningsmidler, kuldeskader, nødsignaler, miljø, motorkendskab m.v.

Hvordan foregår undervisningen?

Selv om “speedbådskortet” ikke er tænkt som den store navigatøruddannelse, skal man bestemt være bevidst om, at sejladsen i netop disse typer af både ofte foregår med stor fart og meget motorkraft.

Derfor stilles store krav til førerens kompetence og ansvarsbevidsthed.

Som det fremgår af programmet, begynder vi undervisningen kl. 9. om morgenen lørdag. En del af dagen kommer til at foregå i teori lokalet, hvor vi skal arbejde med søkort, regler for sejlads og ikke mindst sikkerhed til søs.

En del af eftermiddagen står i sejladsens tegn med øvelser i mand-overbord-manøvrer, tillægning til kaj og manøvrering med en planende båd. Samtidig indøves forvandlingsprocessen fra et genstridigt tovværk til ordentlige knob og stik. Sejlerskolen råder over moderne speedbåde til kurserne.

Søndagen er afsat til mere teori, repetition og sejladsøvelser samt aflæggelse af prøve.

Hvordan foregår speedbådsprøven?

Prøven aflægges for en af Søfartsstyrelsens censorer.

Den omfatter dels en manøvreprøve, hvor man skal lave en mand-overbord-manøvre, demonstrere forskellige knob og stik samt lægge båden til kaj.

Efter bådprøven bliver man overhørt i søvejsregler, søkortets indhold og brug, bekendtgørelser om planende speedbåde, forhold omkring motor og emner omkring sikkerhed til søs.

Kommende kurser

Dato: 09. – 10. april 2022
Kursus: Speedbådskursus
Pris: 1.600 kr.
Prøveafgift: 500 kr. 

Dato: 7. – 8. maj 2022
Kursus: Speedbådskursus
Pris: 1.600 kr.
Prøveafgift: 500 kr. 

Dato: 6. – 7. august 2022
Kursus: Speedbådskursus
Pris: 1.600 kr.
Prøveafgift: 500 kr. 

Hvad skal jeg forberede før kurset?

Til forberedelsen inden kurset modtager du et link til brev, alle pjecerne fra Søsportens Sikkerhedsråd. En af de vigtigste af pjecerne er Lov og Ret på vandet.

Her behandles emner om ansvar ombord, søvejsregler herunder vigeregler, lanterner og dagsignaler for forskellige skibe, lydsignaler til angivelse af bådens manøvrer samt tågesignaler. Endvidere nødsignaler og opmærksomhedssignaler.

Desuden er pjecerne om brand, redningsveste og kuldeskader nogle af de centrale emner.

Kan jeg overnatte i Svendborg?

For de deltagere, der gerne vil overnatte i Svendborg, kan vi tilbyde overnatning på vores to sejlbåde. Vi har to 41 fods Beneteau sejlbåde. Der er 4 kahytter med lukket dør, varme og toilet på hver båd. Bådene ligger ved Maritimt Centers bro ved Ærøfærgen. Ellers deler vi gård med Hotel Ærø.

Øvrige sejlerkurser