Speedbådsbevis

Det grønne bevis - en dag til 1.000 kr.

Svendborg Sejlerskole tilbyder igen i år intensive kurser til ‘Det grønne Bevis’ / Speedbådsbevis. 

Vi har i år valgt at gennemføre kurset på en dag og håber at vore gæster vil få en lærerig og hyggelig dag. Vi er erfarne og uhøjtidelige undervisere og med den opfattelse at fritidssejlads skal være en fornøjelig affære.

Som det fremgår af programmet, begynder vi undervisningen kl. 9. om morgenen. En del af dagen kommer til at foregå i teorilokalet, hvor vi skal arbejde med søkort, regler for sejlads og ikke mindst sikkerhed til søs.

Efter en lækker frokost, vil vi anvende eftermiddagen til sejlads øvelser med mand-overbord-manøvrer, tillægning til kaj og manøvrering med en planende båd. Samtidig indøves forvandlingsprocessen fra et genstridigt tovværk til ordentlige knob og stik.

Sidst på eftermiddagen er vi klar til at aflægge prøve for en af Søfartsstyrelsens censorer. Den omfatter dels en manøvreprøve, hvor man skal lave en mand-overbord-manøvre, demonstrere forskellige knob og stik samt lægge båden til kaj.

Efter bådprøven bliver man overhørt i søvejsregler, søkortets indhold og brug, bekendtgørelser om planende speedbåde, forhold omkring motor og emner omkring sikkerhed til søs.

Hvad omfatter undervisningen?

Speedbådscertifikatet er en obligatorisk prøve for sejlads i hurtigtgående motorbåde. Har du Duelighedsprøve er det dog tilstrækkeligt.

Selv om “speedbådskortet” ikke er tænkt som den store navigatøruddannelse, skal man bestemt være bevidst om, at sejladsen i netop disse typer af både ofte foregår med stor fart og meget motorkraft. Derfor stilles derfor krav til både førerens kompetence og ansvarsbevidsthed.

Du kan selv undersøge om der kræves speedbådsbevis til din båd ved at anvende formlen. (Længde² + 3 meter) x 1,36.

Resultatet angiver den tilladte motorydelse i HK.

Eks.: For en båd med en længde på 5 m.

5 x 5 = 25 + 3 = 28 x 1,36 = 38,08

Det betyder, at motorkraft over 38 hk kræver speedbådscertifikat.

Kommende kurser

Hvad skal jeg forberede før kurset?

Til forberedelsen inden kurset modtager du forberedelses materiale samt et link alle pjecerne fra Søsportens Sikkerhedsråd.

Her behandles emner om ansvar ombord, søvejsregler herunder vigeregler, lanterner og dagsignaler for forskellige skibe, lydsignaler til angivelse af bådens manøvrer samt tågesignaler. Endvidere nødsignaler og opmærksomhedssignaler.

Desuden er pjecerne om brand, redningsveste og kuldeskader nogle af de centrale emner.

Kan jeg overnatte i Svendborg?

For de deltagere, der gerne vil overnatte og have en hyggelig aften i Svendborg, kan vi tilbyde overnatning på vores to sejlbåde. Vi har to 41 fods Beneteau sejlbåde. Der er 4 kahytter med lukket dør, varme og toilet på hver båd. Bådene ligger ved Maritimt Centers bro ved Ærøfærgen. Ellers deler vi gård med Hotel Ærø.

Øvrige sejlerkurser