Duelighedsprøve

Ugekurser – teori og sejlads i praksis

Som det fremgår af sejlplanen er vore ugekurser til Duelighedsprøve stadig den største aktivitet på Svendborg Sejlerskole.

Kombinationen af at komme ud og sejle samtidig med, at de teoretiske elementer bliver indlært, giver deltagerne den fornødne sikkerhed til at tage ud på egen hånd og tage ansvar for at invitere andre med på sejlturen.

Med over 100 gennemførte prøver om året er vi den sejlerskole i landet, som har størst erfaring i at formidle det pensum, der kræves til prøven, og vi kan glæde os over, at vore deltagere består deres prøver.

Du vil få tilsendt forberedelsesmateriale fra skolen.

Ugen afsluttes med prøve og censor fra Søfartsstyrelsen.

Undervisning – et kørekort til søs

Med en Duelighedsprøve har du erhvervet dig et “kørekort ” til søs, hvor du ikke blot lærer tingene i et klasselokale.

På sejlerskolen sejler vi hver dag og netop bådene og sejladsen giver et reelt forhold til navigationen, søvejsreglerne, sikkerheden ombord, sejl og motor, teknisk udstyr og manøvrering.

Dagene vil normalt være tilrettelagt med undervisning i klasseværelse om formiddagen, hvor vi vil gennemgå det teoretiske stof, arbejde med søkort, søvejsregler og søsikkerhed.

Eftermiddagen tilbringes på vandet med at indøve navigation, blive fortrolig med at manøvrere båden under forskellige forhold og ellers kunne anvende almindelig sømandsskab, sejlsætning, knob og stik, ankring , havnemanøvrer mv.

En ugentlig natsejlads efter fyrlinier og lysreflekser er for alle en stor oplevelse og en brugbar erfaring.

Et maritimt miljø

Vi er selv undervisere på kurserne, engagerede og erfarne sejlere med den indstilling at fritidssejlads skal være en fornøjelig affære.

Det er vores intention at gøre undervisningen engagerende og nærværende for den enkelte, og skabe et inspirerende samvær om vores fælles interesse for at være på vandet.

Netop mødet med andre interesserede sejlere er med til at gøre et ophold på sejlerskolen til en sjov og lærerig uge.

Vi har i det sydfynske øhav Danmarks fineste farvand for lystsejlads og såvel lokaler samt skibe placeret midt i Svendborg.

Vi vil gerne gøre opholdet hernede til en aktiv ferie hvor både kurset, sejladsen, et festligt måltid mad og det sociale samvær gør ugen til en særlig oplevelse.

Bådene

Med vore to veludrustede Beneteau sejlbåde er vi sikkert sejlende i alt slags vejr og med et godt sæt søtøj til søs og en lun kahyt ved kajen, kan vi fint sejle både i april og november og få en helt speciel naturoplevelse oven i købet.

Bådene er to 41 fods Beneteau Clipper 411 med 4 kahytter og 2 badeværelser.

Eftermiddagen tilbringes på vandet med at indøve navigation, blive fortrolig med at manøvrere båden under forskellige forhold og ellers kunne anvende almindelig sømandsskab, sejlsætning, knob og stik, ankring , havnemanøvrer mv.
Vi vil desuden tage på mindst en natsejlads.

Da pensum til prøven indeholder meget huskestof, er det nødvendigt at du før kurset bruger tid på at lære nogle af søvejsreglerne. Du vil før kurset få tilsendt forberedelses materiale.

Programmet på disse kurser vil være temmelig stramt nødvendigvis, men der vil også blive tid til at få hyggelige og festlige stunder og nyde sejlturene i den smukke natur i det sydfynske øhav.

Kommende kurser

Kurser for 2023

Kursus: Duelighedsprøver
Pris 7.495 kr.
Pris eksamen – censor 600 kr.
 
Uge 14 (Påske) 
Uge 18 UDSOLGT
Uge 20 FÅ PLADSER IGEN
Uge 22 UDSOLGT
Uge 23 FÅ PLADSER IGEN
Uge 25
Uge 27 EKSTRA PLADSER UDBUDT – HURTIG TILMELDING
Uge 28 VENTELISTE
Uge 29 EKSTRA PLADSER UDBUDT – HURTIG TILMELDING
Uge 30 VENTELISTE
Uge 31 FÅ PLADSER IGEN
Uge 32
Uge 33
Uge 34
Uge 35
Uge 42
Uge 42 DUELIGHEDSKURSUS I MIDDELHAVET (UDSOLGT)
 
 

Hvad skal jeg forberede før kurset?

Til forberedelsen inden kurset modtager du vores forberedelses materiale samt et link til alle pjecerne fra Søsportens Sikkerhedsråd. En af de vigtigste af pjecerne er Lov og Ret på vandet.

Her behandles emner om ansvar ombord, søvejsregler herunder vigeregler, lanterner og dagsignaler for forskellige skibe, lydsignaler til angivelse af bådens manøvrer samt tågesignaler. Endvidere nødsignaler og opmærksomhedssignaler.

Desuden er pjecerne om brand, redningsveste og kuldeskader nogle af de centrale emner.

Kan jeg overnatte i Svendborg?

For de deltagere, der gerne vil overnatte og have en hyggelig aften i Svendborg, kan vi tilbyde overnatning på vores to sejlbåde. Vi har to 41 fods Beneteau sejlbåde. Der er 4 kahytter på hver båd. Bådene ligger ved Maritimt Centers bro ved Ærøfærgen. Ellers deler vi gård med Hotel Ærø, der også tilbyder overnatning.

Øvrige sejlerkurser