Yachtskipper af Tredje Grad

Yachtskipper af Tredje Grad (en uge el. 3 weekender)

hansfagtKlipI takt med at bådene bliver større, drømmen om langturen mere realistisk og ønsket om at tilegne sig kundskaber på et højere niveau, er uddannelsen som Yachtskipper 3 det næste trin på stigen.
Uddannelsen er indført som et krav for førere af lystfartøjer over 15 meter op til 24 meter og giver ret til at være fører af lystfartøjer i nordeuropæisk fart samt sejle som styrmand på alle have.

Da uddannelsen tager sigte på et mere professionelt forhold til sejladsen er kravene til deltagernes kunnen og engagement tilsvarende høje.

Kurset er tilrettelagt over en uge fra mandag til fredag. Vi tilbyder desuden en ekstra weekend til repetition og afholdelse af eksamen.

Indholdet til prøven til Yachtskipper af Tredie Grad omfatter al den terrestriske navigation, d.v.s. al navigation uden brug af sekstant og observation af himmellegemer. Desuden søvejsreglerne, søret, sømandsskab og søsikkerhed, vagthold og meterologi.

I undervisningen til Yachtskipper 3 lægger vi op til, at hver enkelt udformer et lille projekt, som tager udgangspunkt i forberedelse af en sørejse med en udvalgt båd. I projektet indgår navigationsudstyr ombord, al sikkerhedsudstyr, en præsentation af en tænkt sejlads med eksempler på navigation, som indeholder strømtrekant konstruktioner, forskellige former for pejlinger, waypoints m.m. Der indgår principper for stabilitet, meteorologiske forhold, evt. bådens registrering og andre elementer under søret.
Det viser sig, at deltagerne på kurset har stor nytte af deres Yachtskipper 3 projekt som en slags manual til deres nye større fartøj. Da projektet indeholder alle de vigtigste elementer til prøven, giver det også stor sikkerhed ved eksamen.

havsejlerEksamen til Yachtskipper af Tredje Grad er udformet som et “operativt interview” af ca. 45 min. varighed. Som udgangspunkt for interviewet kan tages en sejlads fra A til B med diverse spørgsmål i sejladsplanlægning, navigation, meterologi m.m.

Der er skriftlig prøve i emnerne sikkerhed, vagttjeneste søvejsregler, herunder lanterner og dagsignaler for skibe, vigeregler, sømærker, tåge – og manøvresignaler samt brovagthold,

Der er skriftlig prøve i emnerne sikkerhed, vagttjeneste (søvejsregler, brovagthold,

Motorlære er ikke mere en del af Yachtskipper eksamen, men er et selvstændigt kursus med overskriften Duelighedsprøve i Motorlære.

Ellers er indholdet af uddannelsen og pensum beskrevet i Søfartsstyrelsens blå uddannelsesplan.
Søfartsstyrelsen opfordrer til at rekvirere den nye studiehåndbog fra internettet.
http://www.fritidssejler.dk/yachtskipperudd.htm

Kurset afholdes i sejlerskolens lokaler tæt på byen og med udsigt over havnen i Svendborg. Overnatning på vore to 41 fods både eller vi kan anbefale Hotel Ærø, som er nærmeste nabo med fælles hyggelig gård.