Sikkerhedsbeskrivelse speedbåd

speedbaadSvendborg Sejlerskole har erhvervet en Ryds 510 GTX speedbåd, som anvendes i Sejlerskoles aktiviteter med undervisning i speedbådsprøver.
Båden er kvalitetsgodkendt i henhold til Sjøfartsverket Sverige.
Båden kan anvendes fra marts til december måned.
Tilladt vindstyrke op til hård vind og max 2 meter bølgehøjde.
Båden er udstyret med en 4 takt benzin påhængsmotor med en effekt på 60 hk.

Ann Panduro og Niels Poulsen er sejlerskolens ansvarlige ledere og instruktører, som siden 1990 har undervist på sejlerskolen. Niels Poulsen har sønæringsbevis som
Yachtskipper af Første Grad og Ann Panduro sønæringsbevis som Yachtskipper af Tredje Grad. Ann Panduro er tillige uddannet sygeplejerske.
Som førere af bådene er vi ansvarlige for, at sejladsen altid foregår i overensstemmelse med godt sømandsskab. Udstyr og sikkerheds procedurer

Velkommen ombord
Besætningen orienteres om redningsmidler og brandudstyr og deres placering inden sejlads.
Der orienteres om forestående sejlads, vejrudsigt m.m.
Der gøres særlig opmærksom på risiko ved høj fart, pludselig stop, risiko for bordfyldning ved bølger og forkert balance i forhold til personers placering i båden. Desuden risiko ved hyppig færgetrafik i området.
Der instrueres i start og stop af motor samt risiko ved tovværk i skrue.
VHF radio samt nødsignaler
Der medbringes en bærbar VHF radio med en sendeeffekt på 6 watt. En af Lyngby radios sendemaster er placeret tæt på vores sejladsområde, således at vi kan forvente dækning.
Med VHF radioen kan tilkaldes assistance fra Sejlerskolens andre både, andre skibe i området, kystradiostationer og redningsstationer. Der kan modtages navigations – og kulingvarsler samt mulighed for kommunikation ved assistance ved anden søredningstjeneste.
Gæster ombord gøres bekendt med brugen af radioen, så de selv kan kalde assistance ved førernes fravær.
Vi har mobiltelefon med ombord, som sikrer kommunikation i det sydfynske område, vi normalt befinder os i.
Af nødsignaler findes 2 røde håndblus, 1 faldskæmsraket samt 2 grønne eller hvide opmærksomhedssignaler.
Fare ved brand
Der er placeret pulverslukker (2kg.) ved styrepladsen
Gæster orienteres om fare ved brand og anvendelse af slukningsmidler.
Mand overbord
Typegodkendte redningsveste og svømmeveste for hver ombordværende svarende til personvægt.
Båden medbringer en redningskrans. Kasteline 30 meter flydeline med ring.
Badestigen er fast monteret.
Båden er konstrueret med stor dybde på passagerplads og sikret med håndgelænder. Styrepladsen er placeret midt i båden og det er således muligt for instruktøren at være i umiddelbar nærhed af gas – og gear betjening.
Vi forlanger brug af veste under sejlads, ligesom brug af tilstrækkelig varm -, regn – og vindtæt beklædning.
Almindelige forhold
Båden er forsynet med kompas, lanterner, tågehorn, en paddel, ekstra brændstof, håndlygte, anker med 20 meter line, fortøjning og slæbetov, elektrisk lænsepumpe og pøs.