Sikkerhed ombord på Svendborg Sejlerskole

Sejlbådene

Svendborg Sejlerskole har erhvervet to Beneteau Oceanis Clipper 411 som anvendes i Sejlerskoles aktiviteter med undervisning i sejlads for fritidssejlere. Bådene kan anvendes og sejle hele året.

Bådene, Jazz og Merenque, er 41 fod og er klassificeret som Ocean gående både og CE mærket i henhold til Fridsbådsdirektivet i kategori A.

Ifølge Søfartsstyrelsens krav for private sejlerskolen, skal bådene være udrustet efter samme betingelser, som stilles til udlejningsfartøjer uden fører.
Bådene er udstyret med en 4 cylindret dieselmotor med en effekt på 55 hk.

Ann Panduro og Niels Poulsen er sejlerskolens ansvarlige ledere og instruktører, som siden 1990 har undervist på sejlerskolen. Niels Poulsen har sønæringsbevis som Yachtskipper af Første Grad og Ann Panduro sønæringsbevis som Yachtskipper af Tredje Grad. Ann Panduro er tillige uddannet sygeplejerske.

Som førere af bådene er vi ansvarlige for, at sejladsen altid foregår i overensstemmelse med godt sømandskab.

Besætningen orienteres om redningsmidler og brandudstyr og deres placering inden sejlads. Der orienteres om forestående sejlads, vejrudsigt m.m. Der instrueres i start og stop af motor samt risiko ved tovværk i skrue. VHF radio samt nødsignaler.

Bådene er udstyret med hver to VHF radioer, hvoraf mindst en er udstyret med DSC.br> Med VHF radioen kan tilkaldes assistance fra Sejlerskolens andre både, andre skibe i området, kystradiostationer og redningsstationer. Der kan modtages navigations – og kulingvarsler samt mulighed for kommunikation ved assistance ved anden søredningstjeneste.
Gæster ombord gøres bekendt med brugen af radioen, så de selv kan kalde assistance ved førernes fravær.

Vi har mobiltelefon med ombord, som sikrer kommunikation i det sydfynske område, vi normalt befinder os i.

Af nødsignaler findes 6 røde håndblus samt 6 faldskærmssignaler.

Der er placeret pulverslukker (2kg.) i salon samt pulverslukkere i kistebænk tilgængeligt ved brand under dæk. Endvidere fastinstalleret Fire-trace anlæg i maskinrum.

Brandtæppe er placeret i umiddelbar nærhed af komfur i salon.

Ved evt. slukning med vand er flere spande, gryder etc. ombord

Der er monteret røgalarm i salon.

Tobaksrygning er forbudt i skibets kahytter bortset fra salon.

Gæster orienteres om fare ved brand og anvendelse af slukningsmidler.

Typegodkendte redningsveste og svømmeveste for hver ombordværende svarende til personvægt. Der er livliner til hver person ombord.

Der er monteret to redningskranse, hvoraf den ene er monteret med lys og den anden med line. Endvidere en vager med flag, som sikrer at besætningen ombord kan lokalisere det område, hvor personen faldt overbord.

GPS og kortplotter kan aktiveres med MOB funktion, som angiver pejling og afstand til den overbordfaldne. Kasteline 30 meter flydeline med ring.

Agterperronen på bådene er placeret lavt ved havoverfladen og sikrer derved en let adgang til at komme ombord fra vandet. Badestigen er desuden monteret her.
På sejlerskolen øves Mand overbord manøvrer både for sejl og motor.

Mange ulykker ved MOB skyldes bomning, hvor personen bliver ramt af bommen og bliver kastet udenbords. På Sejlerskolens både er bommen monteret så højt, at personer ikke bliver ramt ved bomning.
Vi må gøre opmærksom på faren ved at stå på kistebænke og færdes på siderne af båden under sejl. Bådene er sikret med søgelænder.

Vi anbefaler brug af veste under sejlads og kræver anvendelse af vest ved natsejlads og sejlads i hårdt vejr samt hos personer, der ikke kan svømme. Brug af vest anses som særlig vigtig i ydersæsonen med koldt havvand, ligesom brug af tilstrækkelig varm -, regn – og vindtæt beklædning.

Bådene er udstyret med godkendt redningsflåde til 8 personer. Redningsflåden er placeret i kistebænk tæt på agterperron, som er det sikreste sted at sætte flåden i vandet.

Der er monteret automatisk lænsepumpe, en elektrisk lænsepumpe, der kan aktiveres, samt en manuel pumpe, der betjenes fra cockpit.

Da båden er udstyret med to toiletter, køkkenvask og indtag til kølvand til motor, kontrolleres søvandsventiler hvert år og der sikres jævnligt, at lukkefunktionen virker.

Ved evt. motorstop kan yderligere havari undgås ved ankring. Der er monteret plovanker i fast klys med elektrisk ankerspil og 40 meter kæde.

Vi sikrer altid rigelig brændstofbeholdning i tanken før hver sejlads, det sikrer samtidig at urenheder i tanken ikke stopper brændstof filtrene til motoren.

Der forefindes ekstra brændstoffilter, kilerem, impeller til søvandspumpe samt passende værktøj, ekstra reservedele til sejl og rig.
I tilfælde af mastehaveri en nedstryger.

Et særligt forhold, der indebærer fare for besætning er brug af spil til sejlene.

Der kan være et enormt tryk på tovværk, når det er trukket ind med to gears spil. Derfor må viklingerne omkring spillene aldrig fjernes, medens der er tryk på sejlene. Det kan forårsage svære håndlæsioner.

Bådene er forsynet med kompas med lys til aftensejlads, desuden lanterner, ankerkugle, trekant for sejlbåde med motor og sejl, førstehjæpskasse, Førstehjælp for Sejlere, radarreflektor, tågehorn, kikkert og barometer.

Der er søkort til sejladsområdet, passer, kurslineal, GPS navigator, log, ekkolod, projektør og Håndlygte.

Speedbåden

Besætningen orienteres om redningsmidler og brandudstyr og deres placering inden sejlads. Der orienteres om forestående sejlads, vejrudsigt m.m.

Der gøres særlig opmærksom på risiko ved høj fart, pludselig stop, risiko for bordfyldning ved bølger og forkert balance i forhold til personers placering i båden. Desuden risiko ved hyppig færgetrafik i området. Der instrueres i start og stop af motor samt risiko ved tovværk i skrue.

Besætningen orienteres om redningsmidler og brandudstyr og deres placering inden sejlads. Der orienteres om forestående sejlads, vejrudsigt m.m. Der instrueres i start og stop af motor samt risiko ved tovværk i skrue. VHF radio samt nødsignaler.

Bådene er udstyret med hver to VHF radioer, hvoraf mindst en er udstyret med DSC.br> Med VHF radioen kan tilkaldes assistance fra Sejlerskolens andre både, andre skibe i området, kystradiostationer og redningsstationer. Der kan modtages navigations – og kulingvarsler samt mulighed for kommunikation ved assistance ved anden søredningstjeneste.
Gæster ombord gøres bekendt med brugen af radioen, så de selv kan kalde assistance ved førernes fravær.

Vi har mobiltelefon med ombord, som sikrer kommunikation i det sydfynske område, vi normalt befinder os i.

Af nødsignaler findes 6 røde håndblus samt 6 faldskærmssignaler.

Der medbringes en bærbar VHF radio med en sendeeffekt på 6 watt. En af Lyngby radios sendemaster er placeret tæt på vores sejladsområde, således at vi kan forvente dækning.

Med VHF radioen kan tilkaldes assistance fra Sejlerskolens andre både, andre skibe i området, kystradiostationer og redningsstationer. Der kan modtages navigations – og kulingvarsler samt mulighed for kommunikation ved assistance ved anden søredningstjeneste.

Gæster ombord gøres bekendt med brugen af radioen, så de selv kan kalde assistance ved førernes fravær.

Vi har mobiltelefon med ombord, som sikrer kommunikation i det sydfynske område, vi normalt befinder os i.

Af nødsignaler findes 2 røde håndblus, 1 faldskæmsraket samt 2 grønne eller hvide opmærksomhedssignaler.

Der er placeret pulverslukker (2kg.) ved styrepladsen.

Gæster orienteres om fare ved brand og anvendelse af slukningsmidler.

Typegodkendte redningsveste og svømmeveste for hver ombordværende svarende til personvægt.

Båden medbringer en redningskrans. Kasteline 30 meter flydeline med ring.

Badestigen er fast monteret.

Båden er konstrueret med stor dybde på passagerplads og sikret med håndgelænder. Styrepladsen er placeret midt i båden og det er således muligt for instruktøren at være i umiddelbar nærhed af gas – og gear betjening.

Vi forlanger brug af veste under sejlads, ligesom brug af tilstrækkelig varm -, regn – og vindtæt beklædning.

Båden er forsynet med kompas, lanterner, tågehorn, en paddel, ekstra brændstof, håndlygte, anker med 20 meter line, fortøjning og slæbetov, elektrisk lænsepumpe og pøs.

Sejlerkurser