Sejlerkurser i Svendborg

Herunder ser du alle de kursustilbud du kan vælge på Svendborg Sejlerskole.

Vi er lidt stolte over, at kunne udbyde alle de uddannelser, man kan kvalificere sig til som fritidssejler.

Duelighedsbeviset er det grundlæggende fundament for alle, der vil færdes til søs i både under 15 meter.

Under kurset er du indkvarteret og sejler på vore to 41 fods Beneteau sejlbåde. Kurset afholdes på en uge fra mandag til lørdag og du får både den praktiske og teoretiske del af Duelighedsprøven med hjem.

Yachtskipper af Tredje Grad er den næste eksamen som dækker sejlads med større både fra 15 – 24 meter. Det giver kompetence til at sejle som fører af båden i nordeuropæisk fart samt styrmand “på alle have”.

Yachtskipper af Første Grad udvider nu dit sejladsområde til “alle have” som fører af skib mellem 15 – 24 meter. Kurset indeholder elementer indenfor oceansejlads, astronomisk navigation m.m.
Speedbådsbevis er en obligatorisk prøve for mindre både, – normalt speedbåde og planende både til kystnær sejlads.

VHF Radiocertifikat er en obligatorisk radioprøve for anvendelse VHF skibsradio ombord. Med en VHF radio kan du kontakte andre skibe, kystradiostationer som Lyngby Radio – en sikker livline for alle sejlere.

Duelighedsbevis i Motorpasning giver indsigt i dieselmotorens funktion og pasning. Giver kompetence for sejlads med skibe over 15 meter fra 100 – 750 k/w.

Dansk Duelighedsprøve
_DSC6351 (Small)Som det fremgår af sejlplanen er vore ugekurser til Duelighedsprøven stadig den største aktivitet på Svendborg Sejlerskole.

Kombinationen af at komme ud og sejle samtidig med, at de teoretiske elementer bliver indlært, giver deltagerne den fornødne sikkerhed til at tage ud på egen hånd og tage ansvar for at invitere andre med på sejlturen.

Med over 100 gennemførte prøver om året er vi den sejlerskole i landet, som har størst erfaring i at formidle det pensum, der kræves til Duelighedsbeviset, og vi kan glæde os over, at vore deltagere består deres prøver.

Med et Duelighedsbevis kan du også leje båd
Med et Duelighedsbevis kan du også leje båd i hele verden. Med den erfaring, du får på sejlerskolens både, er du fint rustet til at manøvrere og sejle en større charterbåd både i Middelhavet og Caribien

Undervisning
Med en Duelighedsprøve har du erhvervet dig et “kørekort ” til søs, hvor du ikke blot lærer tingene i et klasselokale.
På sejlerskolen sejler vi hver dag og netop bådene og sejladsen giver et reelt forhold til navigationen, søvejsreglerne, sikkerheden ombord, sejl og motor, teknisk udstyr og manøvrering.

Dagene vil normalt være tilrettelagt med undervisning i klasseværelse om formiddagen, hvor vi vil gennemgå det teoretiske stof, arbejde med søkort, søvejsregler og søsikkerhed.
Eftermiddagen tilbringes på vandet med at indøve navigation, blive fortrolig med at manøvrere båden under forskellige forhold og ellers kunne anvende almindelig sømandsskab, sejlsætning, knob og stik, ankring , havnemanøvrer mv.
En ugentlig natsejlads efter fyrlinier og lysreflekser er for alle en stor oplevelse og en brugbar erfaring.

Svendborg havn 078 (Small)Et maritimt miljø
Vi er selv undervisere på kurserne, engagerede og erfarne sejlere med den indstilling at fritidssejlads skal være en fornøjelig affære.

Det er vores intention at gøre undervisningen engagerende og nærværende for den enkelte, og skabe et inspirerende samvær om vores fælles interesse for at være på vandet.
Netop mødet med andre interesserede sejlere er med til at gøre et ophold på sejlerskolen til en sjov og lærerig uge samtidig med, at du får dit Duelighedsbevis med hjem.

Vi har i det sydfynske øhav Danmarks fineste farvand for lystsejlads og såvel lokaler samt skibe placeret midt i Svendborg.
Vi vil gerne gøre opholdet hernede til en aktiv ferie hvor både kurset, sejladsen, et festligt måltid mad og det sociale samvær gør ugen til en særlig oplevelse.

Bådene
Med vore to veludrustede Beneteau sejlbåde er vi sikkert sejlende i alt slags vejr og med et godt sæt søtøj til søs og en lun kahyt ved kajen, kan vi fint sejle både i april og november og få en helt speciel naturoplevelse oven i købet.

Bådene er to 41 fods Beneteau Clipper 411 med 4 kahytter og 2 badeværelser.

I forhold til de fleste sejlerskoler, har vi valgt at anvende større både til undervisningen til Duelighedsbeviset.

Erfaringen viser jo, at bådene med årene bliver større og rigtig mange vælger at købe både over 30 fod, så man kan naturligvis have stor glæde af, at man på sejlerskolen, har lært at manøvrere med et lidt større fartøj.

Med et nyt Duelighedsbevis i hånden, kunne det vel også blive lidt af en udfordring at leje et stort skib i Middelhavet og kun have praktisk erfaring med sejlads i mindre både.

foto (4) (Small)Da pensum til prøven indeholder meget huskestof, er det nødvendigt at du før kurset bruger tid på at lære nogle af søvejsreglerne.
Du vil få tilsendt forberedelsesmateriale fra skolen.
Ugen afsluttes med prøve og censor fra Søfartsstyrelsen

Programmet på disse kurser vil være temmelig stramt nødvendigvis, men der vil også blive tid til at få hyggelige og festlige stunder og nyde sejlturene i den smukke natur i det sydfynske øhav.

Hvad skal vi spise og hvordan skal vi bo? Klik her

Weekendkurser:
Det har vist sig at vore weekendkurser til Duelighedsprøven i yderkanten af den almindelige sejlsæson har været et fint tilbud, – især til de sejlere, som har nogen erfaring og ønsker en intensiv uddannelse.
Salon Jazz (Small)Salonen på Jazz (Small)

Speedbådsprøve (Det grønne bevis)
speed3Svendborg Sejlerskole tilbyder igen i år intensive kurser til “Det grønne Bevis” (Speedbådsbevis). En weekend med afsluttende prøve om søndagen.

Prøven aflægges for censor fra Søfartsstyrelsen.
Pris 1.600,- kr.
Censorgebyr ved eksamen 265,- kr.

16. - 17. maj 2020
Speedbådskursus1.600 kr.
27. - 28. juni 2020
Speedbådskursus1.600 kr.

Hvem skal have bevis?
Speedbåds certifikatet er en obligatorisk prøve for sejlads i hurtigtgående motorbåde.. Har du Duelighedsprøve er det dog tilstrækkeligt.

Som du måske har observeret, er der skoler, som tilbyder kurset på væsentlig kortere tid, idet de har valgt at følge Søfartsstyrelsens absolutte mindstekrav til indholdet i undervisningen. Det kan betyde, at deltagerne bliver sendt ud at sejle uden at have set et søkort, det betyder bl.a., at man ikke kan vurdere afstande i søkortet, som er angivet i sømil. Da der heller ikke er krav om kendskab til sømærker og deres signaturer i søkortet, vurderer vi, at man på vore kurser både har kendskab til søkort, kompas, navigation og sømærker.
Derfor vil vi gerne fastholde, at vi bruger to dage på kursus, før vi sender vore deltagere ud i høj fart med et speedbådskort.
Du kan selv undersøge om der kræves speedbådsbevis til din båd ved at anvende formlen. (Længde² + 3 meter) x 1,36.
Resultatet angiver den tilladte motorydelse i HK.
Eks.: For en båd med en længde på 5 m.
5 x 5 = 25 + 3 = 28 x 1,36 = 38,08
Det betyder, at motorkraft over 38 hk kræver speedbådscertifikat.

Hvad omfatter undervisningen?
Manøvrering: Tillægning ved kaj, knob og stik, mand-overbord-manøvre.
Søvejsregler: Regler for sejlads, vigeregler, lanterner, bekendtgørelser.
Navigation: Sømærker, søkortets indhold og brug, kurssætning, pejlinger.
Søsikkerhed: Brand, redningsmidler, kuldeskader, nødsignaler, miljø, motorkendskab m.v.

Hvordan foregår undervisningen?
Selv om “speedbådskortet” ikke er tænkt som den store navigatøruddannelse, skal man bestemt være bevidst om, at sejladsen i netop disse typer af både ofte foregår med stor fart og meget motorkraft.

Derfor stilles store krav til førerens kompetence og ansvarsbevidsthed.

Som det fremgår af programmet, begynder vi undervisningen kl. 9. om morgenen lørdag. En del af dagen kommer til at foregå i teori lokalet, hvor vi skal arbejde med søkort, regler for sejlads og ikke mindst sikkerhed til søs.

En del af eftermiddagen står i sejladsens tegn med øvelser i mand-overbord-manøvrer, tillægning til kaj og manøvrering med en planende båd. Samtidig indøves forvandlingsprocessen fra et genstridigt tovværk til ordentlige knob og stik. Sejlerskolen råder over moderne speedbåde til kurserne.

Søndagen er afsat til mere teori, repetition og sejladsøvelser samt aflæggelse af prøve.

Hvordan foregår speedbådsprøven?

Prøven aflægges for en af Søfartsstyrelsens censorer.

Den omfatter dels en manøvreprøve, hvor man skal lave en mand-overbord-manøvre, demonstrere forskellige knob og stik samt lægge båden til kaj.

Efter bådprøven bliver man overhørt i søvejsregler, søkortets indhold og brug, bekendtgørelser om planende speedbåde, forhold omkring motor og emner omkring sikkerhed til søs.

Hvad skal jeg forberede før kurset?
Til forberedelsen inden kurset modtager du brev, hvor vi vedlagt alle pjecerne fra Søsportens Sikkerhedsråd. En af de vigtigste af pjecerne er Lov og Ret på vandet.

Her behandles emner om ansvar ombord, søvejsregler herunder vigeregler, lanterner og dagsignaler for forskellige skibe, lydsignaler til angivelse af bådens manøvrer samt tågesignaler. Endvidere nødsignaler og opmærksomhedssignaler.

Desuden er pjecerne om brand, redningsveste og kuldeskader nogle af de centrale emner.

Kan jeg overnatte i Svendborg?
For de deltagere, der gerne vil overnatte i Svendborg, kan vi tilbyde overnatning på vore to sejlbåde. Vi har to 41 fods Beneteau sejlbåde. Der er 4 kahytter med lukket dør, varme og toilet på hver båd.

Ellers deler vi gård med Hotel Ærø.

Bådene ligger ved Maritimt Centers bro ved Ærøfærgen.

Hvem er Svendborg Sejlerskole?

Svendborg Sejlerskole har uddannet voksne fritidssejlere 15 år og er Danmarks største private sejlerskole.
Vi har kurser i Svendborg fra april til november og arrangerer sejlerrejser til varme himmelstrøg i vintersæsonen.

Speedbåds prøver
Yachtskipper af 3. grad
Duelighedsprøver
Praktisk sejlads
Sejlerrejser Caribien og La Gomera/Tenerife
VHF/SRC

Yachtskipper af Tredje Grad
Yachtskipper af Tredje Grad (en uge el. 3 weekender)

hansfagtKlipI takt med at bådene bliver større, drømmen om langturen mere realistisk og ønsket om at tilegne sig kundskaber på et højere niveau, er uddannelsen som Yachtskipper 3 det næste trin på stigen.
Uddannelsen er indført som et krav for førere af lystfartøjer over 15 meter op til 24 meter og giver ret til at være fører af lystfartøjer i nordeuropæisk fart samt sejle som styrmand på alle have.

Da uddannelsen tager sigte på et mere professionelt forhold til sejladsen er kravene til deltagernes kunnen og engagement tilsvarende høje.

Kurset er tilrettelagt over en uge fra mandag til fredag. Vi tilbyder desuden en ekstra weekend til repetition og afholdelse af eksamen.

Indholdet til prøven til Yachtskipper af Tredie Grad omfatter al den terrestriske navigation, d.v.s. al navigation uden brug af sekstant og observation af himmellegemer. Desuden søvejsreglerne, søret, sømandsskab og søsikkerhed, vagthold og meterologi.

I undervisningen til Yachtskipper 3 lægger vi op til, at hver enkelt udformer et lille projekt, som tager udgangspunkt i forberedelse af en sørejse med en udvalgt båd. I projektet indgår navigationsudstyr ombord, al sikkerhedsudstyr, en præsentation af en tænkt sejlads med eksempler på navigation, som indeholder strømtrekant konstruktioner, forskellige former for pejlinger, waypoints m.m. Der indgår principper for stabilitet, meteorologiske forhold, evt. bådens registrering og andre elementer under søret.
Det viser sig, at deltagerne på kurset har stor nytte af deres Yachtskipper 3 projekt som en slags manual til deres nye større fartøj. Da projektet indeholder alle de vigtigste elementer til prøven, giver det også stor sikkerhed ved eksamen.

havsejlerEksamen til Yachtskipper af Tredje Grad er udformet som et “operativt interview” af ca. 45 min. varighed. Som udgangspunkt for interviewet kan tages en sejlads fra A til B med diverse spørgsmål i sejladsplanlægning, navigation, meterologi m.m.

Der er skriftlig prøve i emnerne sikkerhed, vagttjeneste søvejsregler, herunder lanterner og dagsignaler for skibe, vigeregler, sømærker, tåge – og manøvresignaler samt brovagthold,

Der er skriftlig prøve i emnerne sikkerhed, vagttjeneste (søvejsregler, brovagthold,

Motorlære er ikke mere en del af Yachtskipper eksamen, men er et selvstændigt kursus med overskriften Duelighedsprøve i Motorlære.

Ellers er indholdet af uddannelsen og pensum beskrevet i Søfartsstyrelsens blå uddannelsesplan.
Søfartsstyrelsen opfordrer til at rekvirere den nye studiehåndbog fra internettet.
http://www.fritidssejler.dk/yachtskipperudd.htm

Kurset afholdes i sejlerskolens lokaler tæt på byen og med udsigt over havnen i Svendborg. Overnatning på vore to 41 fods både eller vi kan anbefale Hotel Ærø, som er nærmeste nabo med fælles hyggelig gård.

Yachtskipper af Første Grad
kanariske-apr-03Med en Yachtskipper af Første Grad kan man sejle på “Alle have” som fører af skib op til 24 meter.
Uddannelsen er den højeste af de uddannelser, vi kan erhverve som fører af skibe registreret som fritidsfartøjer. Eksamen aflægges som et “operativt interview” af en times varighed.

Vi har valgt at tilrettelægge kurset omkring et projekt, hvor hver enkelt gennemfører en planlagt sejlads i den sydlige del af Nordsøen, samt en planlagt oceansejlads, hvor de meteorologiske forhold er i centrum. Opgaven tager udgangspunkt i et bestemt skib. Der redegøres for søretslige forhold omkring skibet, skibets navigations – og sikkerhedsudstyr, selve navigationen, hvordan man indhenter og fortolker meteorologiske meddelelser. Der kan naturligvis stilles spørgsmål i alle emner i pensum.

_DSC6426 (Small)Indhold

 • Navigation:
  Undervisningen omfatter Navigation, herunder astronomisk navigation og brug af sekstant. Selvom denne form for navigation godt nok er ved at udspille sin rolle, er det stadig en fin udfordring at kunne håndtere det gamle håndværk. Kravene til prøven er med den nye studieplan dog reduceret en del. Man skal således ikke mere kunne gøre rede for alle gradsystemer, azimutter og himmelkuglens stjerner og planeter. Man skal dog stadig kunne bestride opslag i diverse bøger og almanakker og på den måde bestemme et skibs position, samt føring af skibsdagbog Under navigation hører endvidere sejlads i områder med meget tidevand, eksempelvis Den Engelske Kanal, hvor man ved hjælp af tidevands tabeller laver strømberegninger i forskellige områder, måske til brug for at gå i havn på det rigtige tidspunkt i forhold til høj – og lavvande. Under samme overskrift hører brugen af instrumenter, herunder GMDSS, brug af radar, GPS, ekkolod mv. Instrumenterne gennemgås i praksis.
 • Skibsteknik og kommunikation:
  Under faget Skibsteknik undervises i stabilitetsberegninger mål – og rumtonnager samt praktisk sømandskab. Under kommunikation er det stadig god tone at kunne morsealfabetet, flagene samt deres betydning.
 • Meteorologi:
  Indholdet i undervisningen omfatter sådanne færdigheder og kundskaber i meteorologi, der er nødvendige for hans virke som fører i større fritidsfartøjer i fart på alle have herunder planlægning af rejser over oceaner.
 • Sundhedslære:
  FORUDSÆTNING:Anerkendt udvidet kursus i førstehjælp eller tilsvarende af Søfartsstyrelsen godkendt uddannelse skal være gennemført. På kurset relateres sundhedslæren til forhold ombord på skibe.

  På Søfartsstyrelsens hjemmeside er en udførlig studiehåndbog under Fritidssejler og Yachtskipperuddelser. http://www.fritidssejler.dk/yachtskipperudd.htm
  Kurset afholdes i sejlerskolens lokaler tæt på byen og med udsigt over havnen i Svendborg. Overnatning på vore to 41 fods både eller vi kan anbefale Hotel Ærø, som er nærmeste nabo med fælles hyggelig gård.

Praktisk Sejlads/Genopfriskning
svendborg-kursus3I denne uge vil vi ud at sejle og opleve Det sydfynske Øhav. Bådene er robuste og rummelige, så der er plads til alle aktiviteter medens vi sejler.

Undervisningen vil som sagt foregå til søs, både med de praktiske færdigheder med sejl og båd, navigation, betjening af instrumenter, havnemanøvrer og øvelse af Mand Overbord manøvrer. Det er relevante overskrifter for de deltagere, som ønsker at blive mere sikre gaster ombord og ikke nødvendigvis ønsker at tage en Duelighedsprøve. En del af deltagerne kan også vælge kurset for at genopfriske deres Duelighedsprøve og anvende de lærte principper fra klasselokalet ombord på båden.

At være skipper på et skib indebærer, at man har ansvaret for båd og besætning. Det kræver overblik og indsigt at kunne føre en båd under alle forhold. Der arbejdes med elektronisk navigationsudstyr, meteorologi, havnemanøvrer og planlægning af sejlads i hårdt vejr og over længere stræk.

Med en indstilling til at nyde sejladsen i vore smukke farvande og i øvrigt fremhæve fritidssejladsen som “lystsejlads”, vil et sejlertogt her i juli blive en indholdsrig og spændende uge.

Erfaringskursus – Skipperkursus
Instruktion i fortøjning (Small)Vi er gennem årene ofte blevet opfordret til at afholde et praktisk sejladskursus efter Duelighedsprøven. Vi vil gerne sætte fokus på skipperrollen, hvor du selv organiserer sejladsen. Man vil som skipper gerne bevare overblikket, så der er ro og tryghed ombord, også i pressede situationer. Derfor vil hver enkelt skulle påtage sig skipperrollen i perioder.

Formålet er således at give den enkelte større erfaring i planlægning af en sejlads, udrustning af båden med særligt blik på sikkerheden, principper for natsejlads samt manøvrering af skibet, ikke mindst havnemanøvrer. Vi forestiller os en besætning på 4 – 5 deltagere med skipper fra fredag aften til søndag sidst på eftermiddagen, hvor vi i langt størstedelen af tiden vil være på vandet. Vi vil sejle med deltagerne som skiftevis mandskab eller skipper og instruktøren som sparringspartner. Sejladsen foregår såvel på åbent hav samt i meget trafikerede områder, f.eks. Storebælt.

At kurset stadig gennemføres under gemytlige former, tillige med sund og nærende kost, burde være sejlerskolens kendemærke.

Bliv mere sikker ved dine havnemanøvrer
Svendborg-festBliv mere sikker ved dine havnemanøvrer. Vi har i samarbejde med Dansk Sejlunion tilrettelagt et endagskursus i havnemanøvrer og manøvrering af båden under forskellige vind- og strømforhold. Alle kender situationen om at komme i havn og skulle lægge båden til kaj under vanskelige forhold uden at blive eftermiddagens underholdende indslag for resten af havnen.

Det kræver både erfaring om bådens manøvre evne, hvordan båden vil reagere i kraftig vind og ikke mindst kendskab til hvordan båden kan pacificeres. Vi skal arbejde med manøvremuligheder ved spring og fortøjninger, øvelser og teknikker ved at bakke med båden og ikke mindst forberedelse og instruktion af gaster. Vi vil fortælle om forberedelse af sejlads i hårdt vejr, om at bevare god balance på båden ved korrekt sejlføring, forhold omkring søsyge, navigation og særlige sikkerhedsforhold ombord.

Kurset gennemføres i en af sejlerskolens 41 fods sejlbåde. Vi vil også gerne give mulighed for at anvende egen båd til manøvrer. Kurset gennemføres på en dag

Duelighedsbevis i Motorpasning
Dette kursus henvender sig til alle som vil vide mere om hvad der foregår i et skibs dieselmotor.
Du vil efter kurset være bekendt med alle dieselmotorens funktioner, og ord som brændstofsystem, ferskvandskøling, startluftsystem og smøreolietryk vil ikke mere være ubekendte udtryk for dig.

Du vil også kunne vedligeholde og efterse dieselmotorer samt kunne fejlfinde de mest elementære ting ved dieselmotorer.

Kurset afvikles over en forlænget weekend og der kan afsluttes med Duelighedsprøven i motorpasning,

Duelighedsprøven i motorpasning er forudsætningen for at kunne få udstedt Sønæringsbevis i Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere, og er krævet når du ønsker at sejle med både over
15 m, med motor over 100 kw. Har man erhvervet tilstrækkelig sejltid i erhvervsfartøjer, kan man få udstedet Duelighedsbevis i motorpasning for handelsskibe.

Da kurset afvikles som intensivt kursus forventes det at Lærebogen ”Motorlære til duelighedsprøve i motorpasning”, er gennemlæst inden kurset

VHF Radio
svendborg-kursus2Med en VHF radio kan du sætte dig i øjeblikkelig forbindelse med andre skibe i et stort område. Man kan i alle danske farvande kontakte Lyngby radio, som kan formidle alle former for søredning.
VHF radioen er naturligvis anvendt på skibe i alle farvande. En moderne radio indeholder en digital enhed, som med et tryk på en knap, automatisk kan udsende nødsignal med skibets identifikation, tid og position.
Kurset indeholder desuden brug af AIS, Epirb og radartransponder.

Anskaffelse og brug af VHF kræver imidlertid et radiocertifikat, som skal sikre rigtig brug af apparatet. Vi tilbyder det pensum, som er fastlagt af Telestyrelsen. Det omfatter bl.a. betjening af apparatet, installation, gennemgang af de forskellige kanaler og procedure ved opkald.
En VHF radio kan erhverves for 1.500 kr. og vil give dig den hurtigste og mest effektive forbindelse til andre, når du er til søs.
Undervisningen gennemføres på en weekend i april og oktober, hvorefter den skriftlige prøve aflægges på skolen den sidste kursusdag.

Indkvartering, mad etc.

Indkvartering, mad etc.
27072012-44

Bo ombord
Et af de elementer som gør en uge på Svendborg Sejlerskole til en særlig oplevelse er, at man bor på skibene. Vi har både lokaler og bådene placeret i den dejligste del af Svendborg havn ved Ærøfærgen og Maritim Centers bro med udsigt over Svendborgsund og de gamle træskibe.
Der er indkvartering på vore moderne tursejlere – to 41 fods Beneteau sejlbåde – med fire kahytter og rummelig salon med plads til alle aktiviteter.

Der er endvidere mulighed for at deltage på Sejlerskolens kurser og “bo i land”. Vi kan anbefale Hotel Ærø, som er nærmeste nabo med fælles hyggelig gård.

Et maritimt miljø
trosseVi er selv undervisere på kurserne, engagerede og erfarne sejlere med den indstilling at fritidssejlads skal være en fornøjelig affære.
Det er det vores intention at gøre undervisningen engagerende og nærværende for den enkelte, og skabe et inspirerende samvær om vores fælles interesse for at være på vandet.
Netop mødet med andre interesserede sejlere er med til at gøre et ophold på sejlerskolen til en sjov og lærerig uge.

Deltagere på Sejlerskolen
Vore deltagere er både nybegyndere og mere erfarne sejlere. Der er nogenlunde lige fordeling mellem kønnene og deltagere som kommer alene eller som par. Også aldersfordelingen spænder vidt – den største gruppe mellem 30 og 60 år.
Vi har den glæde at have mange kvindelige deltagere, og med Ann som underviser og skipper på den ene af bådene, deltager pigerne i al arbejdet ombord uden overdreven galanteri fra mændenes side.

Sikkerhedsbeskrivelse af Sejlerskolens både
For at øge deltagernes sikkerhed, har Søfartsstyrelsen bestemt, at alle institutioner, som sejler med betalende gæster, skal have en sikkerhedsbeskrivelse af de både, der anvendes til sejlads. Dem kan du læse her: Sikkerhedsbeskrivelse speedbåd og Sikkerhedsbeskrivelse sejlbåd

paellaUden mad og drikke . . . .
Mange vil huske opholdet på sejlerskolen for den gode mad og et godt glas vin kan også høre med til et hyggeligt ophold.

Hver enkelt deltager betaler 500 kr. til en fælles kostkasse som dækker frokost og aftensmad.
Maden laver vi ombord og vore gæster deltager i de praktiske opgaver efter lyst, gastronomiske evner og håndelag.
Menuen på et af kurserne i juni var eksempelvis:

 • Mandag: Melon med lufttørret seranoskinke – Fiskefrikadeller med friske grøntsager
 • Tirsdag: Rejer i hvidløg – Kalvespidsbryst med peberrod og grøntsager
 • Onsdag: Panduro’s lasagne – Nyplukkede jordbær
 • Torsdag: Friskpillede fjordrejer og Stegte ål på Birkholm (friskfanget af fiskerne på Birkholm)
 • Fredag: Spansk Skaldyrs Paella

Vi er glade for at synge og spille og vi vil gerne opfordre vore gæster til at medbringe instrumenter.

Vi er ikke indstillet på at indføre rygeforbud på sejlerskolen og med almindelig hensyntagen og megen udendørsliv, plejer det ikke at volde problemer.

Eksamen
Eksamen er som bekendt den flittiges festdag og afholdes den sidste dag på kurset.